Betingelser

Betingelser

Leje af stand

Du booker samt betaler for leje af din stand på vores hjemmeside www.Lelop.dk eller i butikken.

 

 

Pris og kommission

Priser for standleje er efter gældende prisliste inklusive moms. Lelop vil modregne en kommisionsprocent på 17%, som automatisk fratrækkes af periodens salg.

 

 

Gavekort

Gavekort kan købes i butikken.

Gavekort kan ikke ombyttes til kontanter eller bruges online.

Gavekort er gyldigt i 1 år fra udstedelsesdato.

Bortkomne gavekort erstattes ikke.

 

 

Erhverv

Erhvervsmæssig booking kan ikke ske online.

Booking af stand kan kun ske ved personlig henvendelse i butikken.

Den erhvervsdrivende er selv ansvarlig for at indberette korrekte oplysninger til skat. Lelop er formelt sælger af varer, men en momsregistreret sælger er forpligtet til at friholde Lelop for alle udgifter i forbindelse med eventuelt reklamationer og mangelsindsigelser i forbindelse med salg fra stande.

Lelop vil ikke på noget tidspunkt eje den erhvervsdrivendes varer, varerne vil altid stå som kommission, og en gang om måneden overføres salg fra standen minus kommissionen på de 17%, til den oplyste bankkonto.

Lelop forbeholder sig ret til at kunne afvise erhvervssalg, da vores koncept som udgangspunkt er salg af brugte varer.

 

Fortrydelsesret og reklamation

Når du booker en stand hos os online, gælder der 14 dages returret for standleje.

Dog refunderes lejen ikke, hvis lejeperioden er startet. Såfremt du booker mindre end de 14 dage før lejeperiodens begyndelse bekræfter du, at du afskriver dig 14 dages fortrydelsesret.

Salg fra stande hos Lelop sker uden ansvar fra Lelop, da Lelop kun er facilitator for handlen.

Alle solgte varer er købt som beset og der kan ikke reklameres over disse, derudover er der ingen fortrydelsesret i forbindelse med varer købt fra stande hos LeLop. Varer købt over sociale medier skal afhentes i butikken inden 3 hverdage. 

 

 

På standen

Lelop er en moderne udgave af et loppemarked, hvilket vil sige at der her sælges brugte vare.

Hvis der ønskes at sælges nye varer kan dette kun ske efter aftale med Lelop. Vi forbeholder os retten til at afvise.

Varer må kun placeres på standen og ikke gangarealet.

Følgende varer må ikke sælges: Dagligvarer, fødevarer, ulovligt kopirede produkter, alkohol, tobak, våben, farlige materialer eller pornografiske materialer. Vi forbeholder os ret til at fjerne varer fra standen.

Der må ikke henvises til sælgers kontaktoplysninger på standen.

 

Lejeperiode

En stand kan lejes i en uge eller længere. Lejen sker på ugebasis, en uge er 7 dage. Starter du f.eks. på en lørdag vil du slutte på en fredag. Lejeperioden bliver ikke automatisk forlænget, og her er det sælgers eget ansvar at forlænge lejeperioden. Lelop kan ikke garantere, at sælger kan beholde den samme stand.

Derfor opfodres der med fordel at overveje længden på lejeperioden fra start.

 

Lejeperiodens begyndelse

Sælger kan allerede 1 time før lukketid den sidste åbningsdag før lejeperiodens begyndelse, sætte varer op på sin stand. F.eks. Hvis lejeperioden starter mandag, kan sælger klargøre sin stand allerede søndag fra en time før lukketid og frem.

 

Lejeperiodens slutning

Din stand skal pakkes ned og tømmes den sidste dag i din lejeperiode, senest en time inden lukketid den pågældende dag. Se åbningstiderne på hjemmesiden.

Inden sælger forlader Lelop har Lelop retten til at kontrollere varerne der tages med hjem, derfor må prismærker ikke fjernes fra varerne.

Sælger skal medbringe billedlegitimation og kontakte personalet før nedpakning af standen.

Sælger har selv ansvar for at gøre opmærksom på ting i glasmontre.

Er standen ikke tømt rettidigt, vil standen blive forlænget med en dags leje 50 DKK / hvis fuldt booket vil standen blive pakket ned mod et administrationsgebyr på 250 DKK. De tømte varer vil blive opbevaret uden nogen form for sikkerhed i én uge, hvorefter de vil blive Lelops ejendom. Evt., ekstraomkostninger til bortskaffelse betales af sælger.

 

 

Prismærker

Alle varer på sælgers stand skal mærkes med et prismærke med stregkode fra Lelop. Prismærker udleveres i kassen hos Lelop. Stregkoderne er nødvendige for, at Lelop kan identificere, hvilken sælger der ejer og sælger hvilke specifikke varer. På prismærker skal sælger angive varens art samt pris med letlæselig skrift. F.eks. ’’Sort Marc Jacobs Pung, 200 kr.’’.

Hvis Sælger ønsker at ændre eller rette på varens pris, skal sælger anvende et nyt prismærke. Der må ikke foretages rettelser eller overstregninger på priserne, da dette kan forveksles med bedrageri.

 

 

Bøjler

Bøjler kan lånes gratis af Lelop.

 

Ansvar

Du er ansvarlig for løbende oprydning på din stand, en service med daglig oprydning kan tilkøbes efter prisliste (Prisliste kan ses på hjemmesiden: Lelop.dk).

Lelop er ikke ansvarlig for tabte, ødelagte eller stjålne varer.

Lelop er ligeledes ikke erstatningspligtig ved tyveri, hærværk, indbrud, storm-, brand- eller vandskade. I forbindelse med dette, kan din indboforsikring eventuelt dække dit tab – evt. kontakt dit forsikringsselvskab for mere information.

Enhver tvist vedrørende solgte produkters ægthed eller oprindelse er sælgers fulde ansvar og Lelop uvedkommende.

 

 

Varer uden prismærke

Varer uden prismærke vil blive placeret på en selvstædig stand ved kassen.

Det er derfor fornuftigt at holde øje med, om man kan genkende sine varer på standen – også efter ophørt lejeperiode, da varer kan dukke op, når andre standlejere pakker sammen.

Varer på denne stand opbevares i 14 dage, hvorefter de tilfalder Lelop som frit kan donere, bortskaffe eller sælge dem.

 

 

Varesikring

Lelop forsøger at undgå tyveri samt hærværk ved almindelig årvågenhed, alarmer og videoovervågning.

I butikken kan der tilkøbes alarmer, der kan sættes på sælgers varer. Priser på alarmer fremgår af prislisten og gælder for lejeperioden eller til varen er solgt.

Som standlejer har du mulighed for at få en vare i aflåst glasskab, hvis der er plads. Denne vare skal dog havde en minimumspris på 200 kr.

Butikstyveri samt ombytning af prismærker bliver anmeldt til politiet, ombytning af prismærker kategoriseres som bedrageri. 

Ved tyveri bortvises man med straks virkning og er ikke velkommen i butikken. 

Hvis standlejer bliver taget for tyveri ophører lejen ligeledes med straks virkning uden tilbagebetaling af tabt leje.

 

 

Udsalg på din stand

Hvis du ønsker at holde udsalg på din stand, skal du informere personalet.

Du kan vælge mellem 25%, 50% rabat og 75%. Husk at denne rabat vil gælde alle dine varer, så vær opmærksom på evt. varer i glasskabet.

 

Ejendomsret

Sælger står inde for at have uindskrænket ejendomsret og dermed ret til at sælge varerne på standen.

Der er kun adgang til standen indenfor butikken åbningstider.

 

Sikkerhed, fortrolighed og persondatapolitik

Alle personoplysninger behandles i overensstemmelse med persondataloven.

 

Udbetaling og afregning

Overskuddet fra solgte varer afregnes én gang om måneden, senest d. 10 i den efterfølgende måned. Overskuddet overføres direkte til sælgers angivet bankkonto i en dansk bank.

Det er ikke muligt at få kontant udbetaling.

Lelop har ret til at modregne eventuelle tilgodehavende hos sælger ved udbetaling af overskuddet.

 

 

Øvrige betingelser

Lelop forbeholder sig ret til at bortvise standlejere. Lelop forbeholder sig ret til at ændre åbningstider, lukkedage, priser og indretningen af butikken.

Scroll til toppen